Zgłoszenia punktów programu – FAQ

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej

W tym roku z radością przyjmiemy nie tylko prelekcje i warsztaty, ale i inne propozycje. 

Prelekcja to forma krótkiego wykładu na dany temat. Po prelekcji najczęściej odbywa się dyskusja, podczas której słuchacze mogą zadawać osobie prowadzącej pytania lub wymieniać się uwagami między sobą.
Warsztaty to zajęcia praktyczne, podczas których osoba prowadząca je przekazuje uczestnikom i uczestniczkom konkretne umiejętności.
Poza prelekcjami i warsztatami jesteśmy otwarci na różne formy przekazywania wiedzy, wspólnego działania, bycia, poznawania się. Jeśli chcesz, możesz zgłosić wystawę, pokaz, spacer, wycieczkę, spotkanie autorskie, a także inne rodzaje aktywności, które przychodzą Ci do głowy.

Dla prelekcji przewidujemy następujące warianty czasowe:
15 minut prelekcji + 35 minut dyskusji
30 minut prelekcji + 20 minut dyskusji
50 minut prelekcji + 0 minut dyskusji 

Warsztaty oraz inne, niestandardowe punkty programu mogą trwać od 50 minut do aż 5h 50 minut.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia, ale przesłanie ich wcześniej znacznie ułatwi nam pracę.
Między 1 a 7 maja prześlemy do Was informacje dotyczące zakwalifikowania punktu do realizacji i proponowaną godziną odbycia punktu programu. Natomiast 13 maja opublikujemy pełen program imprezy, który będzie dostępny dla wszystkich uczestników i uczestniczek.

Tak, dodatkowe zapotrzebowanie na sprzęt / produkty konieczne do zrealizowania danego punktu programu wpisz w formularzu zgłoszeniowym. Im wcześniej będziemy wiedzieć jakich materiałów potrzebujesz, tym szybciej będziemy mogły je zorganizować, tak aby Twój punkt programu odbył się bez przeszkód. 

Uwaga: zapotrzebowanie na rzutnik i/lub nagłośnienie koniecznie zaznacz w formularzu.

Jak najbardziej! Choć szczególną uwagę przykładamy do punktów wpisujących się w temat przewodni, to z radością przyjmiemy inne ciekawe i ważne punkty programu, niezależnie od ich treści.